Home

Financiële keuzes

Voor het college is realisatie van het afgesproken herstelplan uit 2016 een zeer belangrijk uitgangspunt.

In deze begroting presenteren we het overzicht van herstel van het eigen vermogen. Hierin hebben we het herstelplan geactualiseerd ten opzichte van de jaarverantwoording 2020. Naast de spaarbedragen in het kader van het financieel herstel (3,78 miljoen euro in 2021 en 4,5 miljoen in 2022), wordt de groei van het eigen vermogen positief beïnvloed door de bestemming van het positieve rekeningresultaat over 2020 en de in 2021 ontvangen extra dividenduitkering van Cogas (6,84 miljoen euro).

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57