Highlights programma's

Programma Omgevingswet

  • Voorlopig is de invoeringsdatum voor de Omgevingswet vastgesteld op 1 juli 2022.
  • De omgevingsvisie is vastgesteld en dient als vertrekpunt voor maatschappelijke opgaven en initiatieven vanuit de samenleving.
  • De manier waarop participatie plaatsvindt en in welke gevallen, wordt vóór invoering van de wet vastgelegd in participatiebeleid en/of in een participatieverordening.
  • Als pilot wordt een omgevingsplan voor de binnenstad gemaakt. Met de ervaringen die daarmee worden opgedaan, worden alle bestemmingsplannen van Almelo de komende jaren omgezet in een omgevingsplan.
  • We hebben al wat ervaringen opgedaan met de intaketafel en de omgevingstafel. Dat is veelbelovend. Om binnen 8 weken een vergunning te kunnen afgeven, moet de afstemming met externe partners nog wat scherper.
  • Ondertussen worden medewerkers geschoold om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren onder de Omgevingswet en daarnaast ook om in de geest van de wet te kunnen werken.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57