Algemeen

Corona in de begroting 2022

Het coronavirus domineert de maatschappij al meer dan anderhalf jaar. De impact van de getroffen maatregelen op inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is groot geweest. De recente versoepelingen bieden voor velen weer perspectief. De (financiële) impact op de gemeente Almelo is minder groot dan aanvankelijk werd gevreesd. De ontvangen compensatie vanuit het Rijk heeft ervoor gezorgd dat de financiële positie niet verder onder druk is komen te staan.

De effecten van het coronavirus werken op twee manieren door in de voorliggende begroting:

  1. Wij hebben onze financiële raming bij parkeren bijgesteld.

Als gevolg van de coronacrisis bleven de gerealiseerde parkeerinkomsten in 2020 en naar verwachting ook in 2021 fors achter bij het bedrag dat hiervoor structureel is begroot (2,2 miljoen euro). Ook nu de beperkende coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven verwachten wij niet dat de parkeeropbrengsten terugkomen op het oude niveau. Zo leidt de toename van het thuiswerken naar verwachting tot blijvend minder parkeerabonnementen en tegoedkaarten.

  1. Corona heeft effect op het bereiken van onze beleidsdoelstellingen en op het uitvoeren van geplande activiteiten.

Dit komt tot uiting in de programmaplan van deze begroting. Per programma gaan wij in op de gevolgen van corona voor onze stad, en daarmee samenhangend ook op de gevolgen voor de doelstellingen van onze programma’s.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57