Paragrafen

Lokale heffingen

  • In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de soorten gemeentelijke belastingen, rechten en retributies en de manier waarop de tarieven 2022 tot stand zijn gekomen.
  • De tarieven worden in 2022 met 1,3% geïndexeerd. Uitzonderingen hierop zijn de tarieven voor de rioolheffing (5,16%), toeristenbelasting (2,4%) en de legesverordening (op basis van kostendekkendheidsberekening).
  • Per saldo betekent dit voor een gemiddeld gezin met eigen woning dat de woonlasten in 2022 ten opzichte van 2021  stijgen met 22 euro (2,5%). Voor een (eenpersoons) huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2021 met 12,50 euro (3,05%). Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen OZB en geen rioolheffing-eigenarendeel betaalt.
  • Van de tarieven en heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn, presenteren wij een overzicht  van de lasten en baten per taakveld. Bij al deze belastingsoorten wordt aan de norm van het dekkingspercentage van maximaal 100% voldaan.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57