Paragrafen

Wijksturing

  • In 2022 geven we uitvoering aan de in 2020 vastgestelde wijkopgave. In de wijkopgave is voor elke wijk en voor elk dorp beschreven waar de opgave voor de betreffende wijk of dorp ligt. Een wijkopgave geeft maatwerk per wijk.
  • In 2022 gaan we nieuwe wijkopgaven opstellen en vaststellen. Dit worden integrale gemeentelijke opgaven per wijk of dorp waarbij de stadsbrede thema’s worden vertaald naar het niveau van de wijken /dorpen. Hierbij wordt input vanuit de opgaven van de relevante stakeholders en de bewoners/ondernemers in de diverse wijken/dorpen betrokken.
  • In 2022 geven we bewonersinitiatieven een boost door bestaande en nieuwe bewonersgroepen te stimuleren actief te worden en activiteiten te ontwikkelen.
  • De wijkregisseur blijft het eerste aanspreekpunt in en voor de wijken, zowel extern als intern.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57