Programmaplan

Programma Binnenstad

Het afgelopen jaar is natuurlijk een jaar geweest met uitdagingen voor iedereen, maar in het bijzonder voor onze ondernemers en culturele instellingen in de binnenstad. De huidige verwachtingen zijn dat de komende periode verdere versoepelingen doorgevoerd kunnen worden en daarmee terrassen, restaurants, winkels, theaters en andere voorzieningen hun deuren steeds meer op een 'normale' manier verder kunnen openen. De effecten van alle coronamaatregelen op lange termijn zijn echter lastig in te schatten. Daar zullen we vanuit het programma steeds op blijven monitoren en waar mogelijk op anticiperen en acteren.

Tegelijkertijd blijven we onze focus houden op de langjarige doelen en ambities die we bij de start van het programma Binnenstad hebben geformuleerd. We ontwikkelen ons door naar een regionale winkelstad waar, naast onze eigen inwoners, bezoekers uit de omliggende gemeenten graag naartoe komen om te winkelen en een bezoek te brengen aan onze horeca en culturele voorzieningen.

Daarvoor zetten we in op het terugdringen van leegstand, transformatie van de aanloopstraten, herontwikkeling van het gebied Stadskade.Ook zetten wij in op het realiseren van een BIZ die vanuit het oogpunt van ondernemers en vastgoedeigenaren een extra impuls gaat geven aan de realisatie van de gedeelde ambities voor de binnenstad.

Samen met onze partners in de binnenstad zetten we ook een stap om te komen tot een eenduidige en herkenbaar merk voor de binnenstad en eenduidige communicatie en marketing. Van alle verschillende merken en kreten, zoals Almelo loves you, Almelo waterstad, Almelo altijd wat te doen, Almelo verrast, gaan we naar een consistent merk en verhaal. Hiermee kunnen we ons verder profileren, (nieuwe) bezoekers trekken en ons daarmee verder doorontwikkelen als (regionale) winkelstad: een stad waar altijd iets te doen is!

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Zoals je een gemiddelde Almeloër moet doorvragen voordat hij, soms verbaasd, zijn trots over Almelo met je deelt, zo moet je door de bescheiden laag van de stad prikken om de ware charme van het ‘Grootste dorp van Twente’ te kunnen zien. Waar het ook voor Almelo verleidelijk was om binnen de regio Twente de vlucht naar voren te maken, vertegenwoordigt Almelo juist de kracht van het lokale. Want, als je sterker kunt maken wat je bent, hoef je niet te worden wat de ander is. Het is niet voor niks dat omliggende plattelandsgemeenten als Tubbergen, Hellendoorn, Twenterand en Wierden zich verbinden aan Almelo als regionaal alternatief van Enschede.

Het is tijd voor een (h)erkenning van de kracht van Almelo. Voor Almelo is het hoog tijd om vanuit deze positionering te bouwen aan het hart van de stad. Om te kunnen sturen op de toekomst van de binnenstad heb je als ondernemers, bewoners, investeerders en gemeente een gezamenlijk verhaal nodig, of liever: gezamenlijke waarden. Veel van wat de stad Almelo van oudsher bijzonder maakt; sterk ondernemerschap en gastheerschap, het rijke verleden, de aanwezigheid van aantrekkelijke natuur en een gevarieerde actieve lokale gemeenschap; zien we nergens in de stad zo sterk terug als in de binnenstad. Almelo is de binnenstad, zou je ook kunnen zeggen.

Om de binnenstad van Almelo sterker te positioneren is in 2018 samen met diverse partners uit de binnenstad een nieuwe Koers voor de Binnenstad opgesteld. Hierin maken de partners vier keuzes om de komende jaren op te sturen. Deze keuzes vormen nog altijd de visie voor het programma Binnenstad.

Visie

 1. We kiezen voor de binnenstad: De binnenstad staat onder druk door allerlei veranderingen in onze samenleving. Kiezen voor de binnenstad betekent dat we investeren in de binnenstad en keuzes maken die de sterkte van de binnenstad ondersteunen.
 2. We kiezen voor Noordwest Twente: Almelo is de grote broer van de dorpen in de omgeving. Juist de binding met de directe omgeving en het kiezen voor een onderscheidende Twentse identiteit past bij de schaal van de stad. Almelo is het hart van de regio.
 3. We kiezen voor een nieuwe kaart van de binnenstad: De binnenstad bestaat uit vier kwartieren die elk hun eigen kracht en karakter hebben. Deze worden verder versterkt. Het kernwinkelgebied wordt kleiner, wat ruimte geeft aan nieuwe stadse woon/werkmilieus aan de randen.
 4. We kiezen voor een verbindende binnenstad: De gemeente is een belangrijker initiator van deze Koers, maar wil vooral samen met ondernemers, investeerders en bewoners de nieuwe binnenstad ontwikkelen.

Strategische en operationele doelstellingen

 1. In 2022 recreëren en winkelen meer inwoners en bezoekers in de binnenstad van Almelo
 • Groei van het aantal bezoekers in de binnenstad per week met 7.000 ten opzichte van 2018 (80.000)
 1. In 2022 staan minder winkels en panden leeg in de binnenstad van Almelo
 • 0 m2 winkelvloeroppervlak staat leeg in het nieuwe kernwinkelgebied van de binnenstad (2018: 2.900 m2)
 • Maximaal 6.000 m2 winkelvloeroppervlak staat leeg in de stadskwartieren en transformatiemilieus (2018: 12.160 m2)
 1. In 2022 kent de binnenstad betere activiteiten op het gebied van cultuur, vrije tijd en sport met meer maatschappelijk-economische waarde
 • Almeloërs waarderen het evenementenaanbod in de binnenstad gemiddeld met een 7,0 (2017: 6,8)
 • Almeloërs waarderen het cultuuraanbod in de binnenstad gemiddeld met een 7,0 (2017: 6,7)
 1. In 2022 is de binnenstad van Almelo aantrekkelijker, veiliger en gastvrijer met betere parkeermogelijkheden
 • Almeloërs waarderen de sfeer en gezelligheid in de binnenstad gemiddeld met een 6,5 (2017: 6,0)
 • Almeloërs waarderen de veiligheid in de binnenstad gemiddeld met een 7,0 (2017: 6,7)
 • Almeloërs waarderen de parkeermogelijkheden voor auto’s in de binnenstad gemiddeld met een 7,0 (2017: 6,7)
 • 60 procent van de Almeloërs vindt de term ‘gastvrij’ van toepassing op de binnenstad (2017: 48%)
 1. In 2022 zijn er meer bedrijven in de binnenstad van Almelo gevestigd met meer omzet
 • Het aantal bedrijven in de binnenstad groeit tot 706 (2017: 672)
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57