Paragrafen

Verbonden partijen

  • Bij een aantal verbonden partijen is sprake van belangrijke actuele ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden in deze paragraaf beschreven.  
  • Uit de jaarlijkse risico-inventarisatie van onze verbonden partijen blijkt dat Twence een hoog risico scoort.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57