Paragrafen

Dienstverlening

  • Onze inwoners, bedrijven en instellingen, verwachten professionele gemeentelijke dienstverlening, die betrouwbaar en duidelijk is, die gemakkelijk te verkrijgen is en die bovendien tegen een reële prijs kan worden geleverd.
  • Wij (de gemeente) verwachten, dat onze inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen, zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en bij de afname van dienstverlening zelf doen, wat zij ook daadwerkelijk kunnen.
  • Onze dienstverlening is inclusief. Voor inwoners die vanuit een zwakkere positie onze hulp nodig hebben of die niet digitaal vaardig zijn, zijn passende oplossingen bedacht waardoor ook zij gebruik kunnen maken van onze dienstverlening.
  • De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De verwachte invoerdatum is nu 1 juli 2022. Deze zal de dienstverlening en werkwijze binnen de fysieke leefomgeving essentieel veranderen.
  • Door de coronapandemie zijn een aantal projecten die in 2021 uitgevoerd zouden worden in het gedrang gekomen. Deze zijn nu opnieuw voor 2022 gepland.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57