Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

  • Conform de in november 2020 door de raad vastgestelde kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen is het streven een weerstandsratio van 1,2. De weerstandsratio is een indicator in hoeverre de gemeente Almelo in staat is risico's op te vangen. De weerstandsratio op 1 januari 2022 bedraagt 1,9.
  • De berekende benodigde weerstandscapaciteit op de reguliere exploitatie is 7,6 miljoen euro.
  • De berekende benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties is 3,7 miljoen euro.
  • De systematiek voor het in kaart brengen van de risico's (risicoanalyse) heeft een kwaliteitsslag ondergaan op basis van de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2024.
  • De beschikbare weerstandscapaciteit is ongeveer 21,4 miljoen euro.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57