Paragrafen

Grondbeleid

  • De gemeente Almelo voert een pragmatisch grondbeleid. Bij nieuwe projecten wordt gekozen voor de beleidslijn "faciliterend grondbeleid tenzij...".
  • In 2022 zijn de verkopen van 40 woningbouwkavels en 4,8 ha werklocaties en overige geraamd.
  • Volgens de geactualiseerde begrotingen zullen de verlieslatende grondexploitaties per 1 januari 2022 naar verwachting met circa 20.000 euro verbeteren. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het positieve effect van het eventueel weer in exploitatie nemen van 10 ha grond op Bedrijvenpark Twente Noord. Deze gronden zijn 2 jaar geleden tijdelijk uit exploitatie gehaald, maar kunnen als gevolg van de aantrekkende vraag naar verwachting alsnog uitgegeven worden.
  • De resultaten van de winstgevende grondexploitaties zullen naar verwachting niet veel wijzigingen.
  • De balanswaarde van de grondexploitaties (onderhanden werk) is op 31 december 2021 circa 9 miljoen euro lager dan op 1 januari 2021.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57