Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2022 - 2025

TOTAAL Bedrag

2022

2023

2024

2025

Informatisering en automatisering

Hardware

500

500

-

-

-

Software

100

100

-

-

-

Project data gedreven werken

250

250

-

-

-

Investeringsruimte

2.950

100

950

950

950

Totaal informatisering en automatisering

3.800

950

950

950

950

Gronden en gebouwen

Gymlokalen

165

165

-

-

-

Sporthallen

101

101

-

-

-

Stadionlaan 60, sporthal

155

155

-

-

-

Sluiskade NZ 126, Sportpark

173

173

-

-

-

Cultuur-/welzijnsaccommodaties

112

112

-

-

-

Clematisstraat 2

100

100

-

-

-

Apollolaan 1, MFA Eninver

149

149

-

-

-

Elisabethhof 2-10, Hof '88

350

350

-

-

-

Haven Zuidzijde 30, stadhuis

153

153

-

-

-

Locaties medewerkers

42

42

-

-

-

Parkeren

145

145

-

-

-

Monumenten

120

120

-

-

-

Overige locaties

125

125

-

-

-

Sportparken

55

55

-

-

-

Investeringsruimte

6.300

-

2.100

2.100

2.100

Totaal gronden en gebouwen

8.245

1.945

2.100

2.100

2.100

Overige

Nieuwbouw sportpark

20.900

-

15.000

5.900

-

Totaal overige

20.900

-

15.000

5.900

-

Kleine kapitaalwerken

Investeringsruimte

800

200

200

200

200

Totaal kleine kapitaalwerken

800

200

200

200

200

Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning

33.745

3.095

18.250

9.150

3.250

Investeringsruimte

-

-

-

-

-

Hoofdtaakveld Veiligheid

-

-

-

-

-

Verharding/wegen

F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereidingsfase)

75

75

-

-

-

F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (uitvoeringsfase)

425

-

425

-

-

Grotestraat Noord (voorbereidingsfase)

180

180

-

-

-

Grotestraat Noord (uitvoeringsfase)

1.020

1.020

-

-

H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereidingsfase)

120

120

-

-

-

H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (uitvoeringsfase)

680

-

680

-

-

Laan van Kortrijk (voorbereidingsfase)

25

25

-

-

-

Laan van Kortrijk (uitvoeringsfase)

140

-

140

-

-

Ootmarsumsestraat - Markgraven (voorbereidingsfase)

2

2

-

-

-

Ootmarsumsestraat - Markgraven (uitvoeringsfase)

13

-

13

-

-

Onvoorzien

105

15

90

-

-

Rumerslanden (voorbereidingsfase)

48

48

-

-

-

Rumerslanden (uitvoeringsfase)

272

-

272

-

-

Schuilenburgsingel (voorbereidingsfase)

60

60

-

-

-

Schuilenburgsingel (uitvoeringsfase)

340

340

-

-

Verbeteren wegbermen (voorbereidingsfase)

53

53

-

-

-

Verbeteren wegbermen (uitvoeringsfase)

297

-

297

-

-

Vriezenveenseweg/Almeloseweg (voorbereidingsfase)

15

15

-

-

-

Vriezenveenseweg/Almeloseweg (uitvoeringsfase)

85

-

85

-

-

Witvoeten- en Gravenweg (voorbereidingsfase)

53

53

-

-

-

Witvoeten en Gravenweg (uitvoeringsfase)

297

-

297

-

-

Voorbereidingsfase projecten 2023

472

-

472

-

-

Uitvoeringsfase projecten 2023

2.676

-

-

2.676

-

Voorbereidingsfase projecten 2024

479

-

-

479

-

Uitvoeringsfase projecten 2024

2.713

-

-

-

2.713

Voorbereidingsfase projecten 2025

486

-

-

-

486

Totaal verharding

11.131

646

4.131

3.155

3.199

Investeringsimpuls infrastructuur

F35

a. Aalderinkssingel tot Nieuwstraat

-

-

-

-

-

Subsidie

-

-

-

-

-

b. Schoolstraat tot gemeentegrens Borne

5.050

-

5.050

-

-

Subsidie

-4.040

-

-4.040

-

-

c. Kolthofsingel - Aadorp

1.000

-

-

1.000

-

Subsidie

-800

-

-

-800

-

H. Roland Holstlaan /Kleine Bunder - langzaam verkeer ongelijkvloers

6.050

6.050

-

-

-

Subsidie

-3.025

-3.025

-

-

-

Aadijk - Plesmanweg - reconstrucie kruispunt

272

-

-

272

-

Subsidie

-109

-

-

-109

-

Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestigin Kees Smit)

-

-

-

-

-

uitvoering 2022 middelen in 2021 beschikbaar

-

-

-

-

-

Stins - Nijenrode -rotonde(reserve)

650

-

-

650

-

subsidie

-325

-

-

-325

-

Kleine Bunder - Bornerbroeksestraat - reconstructie

500

500

-

-

-

Bijdrage provincie

-250

-250

-

-

-

Van Rechteren Limpurgsingel

a. doorstroming + fietsoversteek traject

1.730

-

-

1.730

-

Hofkampstraat - Nijreessingel

-

Subsidie

-865

-

-

-865

-

a. Busdoorsteek Strauszstraat

-

-

-

pm

b. Vri Wierdensestraat bij busdoorsteek

-

-

-

pm

c. Aanpassingen Mozartstraat

-

-

-

pm

-

d. Verwijderen haltes aan Wierdensestraat

-

-

-

pm

-

Verbreding Havenkom

-

-

pm

-

Grotestraat Noord

-

-

pm

-

-

Grotestraat Zuid

-

-

pm

-

-

Schuttenstraat

-

-

pm

-

-

Hofkampstraat

-

-

pm

-

-

Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen

225

75

75

75

-

Verkabeling hoogspanningsleiding

pm

-

-

Investeringsruimte

92

-

-

92

-

Totaal investeringsimpuls infrastructuur

6.155

3.350

1.085

1.720

-

Openbare verlichting

Verledden openbare verlichting

1.457

725

732

-

-

Voorbereidingsfase projecten 2022

40

40

-

-

-

Uitvoeringsfase projecten 2022

223

-

223

-

-

Voorbereidingsfase projecten 2023

40

-

40

-

-

Uitvoeringsfase projecten 2023

227

-

-

227

-

Voorbereidingsfase projecten 2024

40

-

-

40

-

Uitvoeringsfase projecten 2024

231

-

-

-

231

Voorbereidingsfase projecten 2025

40

-

-

-

40

Totaal openbare verlichting

2.298

765

995

267

271

Verkeersregelinstallaties

Investeringsruimte

2.268

108

720

720

720

Totaal verkeersregelinstallaties

2.268

108

720

720

720

-

(Civiele) Kunstwerken

-

Beschoeiingen herstellen (voorbereidingsfase)

19

19

-

-

-

Beschoeiingen herstellen (uitvoeringsfase)

106

-

106

-

-

Brug Schokland (voorbereidingsfase)

60

60

-

-

-

Brug Schokland (uitvoeringsfase)

340

-

340

-

-

Brug Vriezebrug (voorbereidingsfase)

12

12

-

-

-

Brug Vriezebrug (uitvoeringsfase)

63

-

63

-

-

F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereidingsfase)

30

30

-

-

-

F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (uitvoeringsfase)

170

-

170

-

-

Oevers De AA (voorbereidingsfase)

23

23

-

-

-

Oevers De AA (uitvoeringsfase)

127

-

127

-

-

Onvoorzien

107

14

93

-

-

Tunnel Leemslagenweg (voorbereidingsfase)

12

12

-

-

-

Tunnel Leemslagenweg (uitvoeringsfase)

63

-

63

-

-

Voorbereidingsfase projecten 2023

173

-

173

-

-

Uitvoeringsfase projecten 2023

976

-

-

976

-

Voorbereidingsfase 2024

175

-

-

175

-

Uitvoeringsfase 2024

990

-

-

-

990

Voorbereidingsfase projecten 2025

177

-

-

-

177

Uitvoeringsfase projecten 2025

-

-

-

-

-

Totaal kunstwerken

3.623

170

1.135

1.151

1.167

Verbreding Almelo-Nordhornkanaal *

investeringen 2022 bruggen

65

65

investeringen 2022 aanleg steigers

75

75

investeringen 2023 bruggen

1.080

1.080

investeringen 2023 aanleg steigers

75

75

investeringen 2024 bruggen

950

950

investeringen 2024 aanleg steigers

75

75

investeringen 2025 bruggen

2.480

2.480

investeringen 2025 aanleg steigers

75

75

Totaal verbreding Almelo-Nordhornkanaal

4.875

140

1.155

1.025

2.555

Havens en waterwegen

investeringsruimte

195

49

49

49

48

Totaal havens en waterwegen

195

49

49

49

48

Overig

Verruiming Twentekanaal

3.800

-

-

3.800

-

Busstation binnenstad verplaatsen monument

65

65

-

-

-

Totaal overig

3.865

65

-

3.800

-

Hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer

34.410

5.293

9.270

11.887

7.960

Investeringsruimte

-

-

-

-

-

Hoofdtaakveld Economie

-

-

-

-

-

Onderwijshuisvesting

Primair onderwijs

2.500

500

1.000

1.000

Speciaal onderwijs

9.500

3.000

3.500

3.000

Voortgezet onderwijs

2.000

2.000

-

-

Bewegingsonderwijs

2.500

-

1.000

1.500

Investeringsruimte

5.500

-

-

-

5.500

Totaal onderwijshuisvesting

22.000

5.500

5.500

5.500

5.500

Hoofdtaakveld Onderwijs

22.000

5.500

5.500

5.500

5.500

Tractie sport

Vervoermiddelen

35

35

-

-

-

Tractoren

180

40

140

-

-

Machines

57

-

20

26

11

Investeringsruimte

-

-

-

-

-

Totaal tractie sport

272

75

160

26

11

Tractie 

Vervoermiddelen

401

401

-

-

-

Tractoren

115

115

-

-

-

Groot materieel

85

85

-

-

-

Investeringsruimte

1.950

-

650

650

650

Totaal tractie

2.551

601

650

650

650

Sport overig

Kantplanken kunstgrasvelden

157

157

Totaal sport overig

157

157

Openbaar groen

Groen

Bijdrage projecten 2022 (voorbereidingsfase)

6

6

-

-

-

Bijdrage projecten 2022 (uitvoeringsfase)

35

-

35

-

-

Bijdrage projecten 2023 (voorbereidingsfase)

21

-

21

-

-

Bijdrage projecten 2023 (uitvoeringsfase)

114

-

-

114

-

Bijdrage projecten 2024 (voorbereidingsfase)

26

-

-

26

-

Bijdrage projecten 2024 (uitvoeringsfase)

149

-

-

-

149

Bijdrage projecten 2025 (voorbereidingsfase)

26

-

-

-

26

Onvoorzien 2022

100

15

85

-

-

Onvoorzien 2023

275

-

42

233

-

Onvoorzien 2024

275

-

-

42

233

Onvoorzien 2025

42

-

-

-

42

Planmatig onderhoud wegbermen 2022 (voorbereidingsfase)

8

8

-

-

-

Planmatig onderhoud wegbermen 2022 (uitvoeringsfase)

42

-

42

-

-

Planmatig onderhoud wegbermen 2023 (voorbereidingsfase)

8

-

8

-

-

Planmatig onderhoud wegbermen 2023 (uitvoeringsfase)

42

-

-

42

-

Planmatig onderhoud wegbermen 2024 (voorbereidingsfase)

8

-

-

8

-

Planmatig onderhoud wegbermen 2024 (uitvoeringsfase)

42

-

-

-

42

Planmatig onderhoud wegbermen 2025 (voorbereidingsfase)

8

-

-

-

8

Vervangen / herplanten groen 2022 (voorbereidingsfase)

38

38

-

-

-

Vervangen / herplanten groen 2022 (uitvoeringsfase)

212

-

212

-

-

Vervangen / herplanten groen 2023 (voorbereidingsfase)

38

-

38

-

-

Vervangen / herplanten groen 2023 (uitvoeringsfase)

212

-

-

212

-

Vervangen / herplanten groen 2024 (voorbereidingsfase)

38

-

-

38

-

Vervangen / herplanten groen 2024 (uitvoeringsfase)

212

-

-

-

212

Vervangen / herplanten groen 2025 (voorbereidingsfase)

38

-

-

-

38

Voorbereiden groen algemeen 2022 (voorbereidingsfase)

8

8

-

-

-

Voorbereiden groen algemeen 2022 (uitvoeringsfase)

42

-

42

-

-

Voorbereiden groen algemeen 2023 (voorbereidingsfase)

8

-

8

-

-

Voorbereiden groen algemeen 2023 (uitvoeringsfase)

42

-

-

42

-

Voorbereiden groen algemeen 2024 (voorbereidingsfase)

8

-

-

8

-

Voorbereiden groen algemeen 2024 (uitvoeringsfase)

42

-

-

-

42

Voorbereiden groen algemeen 2025 (voorbereidingsfase)

8

-

-

-

8

Totaal groen

2.173

75

533

765

800

Bomen

Boomwortelgroei 2022 (voorbereidingsfase)

11

11

-

-

-

Boomwortelgroei 2022 (uitvoeringsfase)

64

-

64

-

-

Boomwortelgroei 2023 (voorbereidingsfase)

11

-

11

-

-

Boomwortelgroei 2023 (uitvoeringsfase)

64

-

-

64

-

Boomwortelgroei 2024 (voorbereidingsfase)

11

-

-

11

-

Boomwortelgroei 2024 (uitvoeringsfase)

64

-

-

-

64

Boomwortelgroei 2025 (voorbereidingsfase)

11

-

-

-

11

H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereidingsfase)

2

2

-

-

-

H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (uitvoeringsfase)

8

-

8

-

-

IGOP 2022 - communicatie

9

1

8

-

-

IGOP 2023 - communicatie

10

-

2

8

-

IGOP 2024 - communicatie

10

-

-

2

8

IGOP 2025 - communicatie

2

-

-

-

2

IGOP 2022 - nazorg

15

2

13

-

-

IGOP 2023 - nazorg

15

-

2

13

-

IGOP 2024 - nazorg

15

-

-

2

13

IGOP 2025 - nazorg

2

-

-

-

2

Meulenbeldlaan (voorbereidingsfase)

16

16

-

-

-

Meulenbeldlaan (uitvoeringsfase)

88

-

88

-

-

OBA 4 - Kroosstraat en omgeving (voorbereidingsfase)

5

5

-

-

-

OBA 4 - Kroosstraat en omgeving (uitvoeringsfasefase)

25

-

25

-

-

OBA 4 - Rozenstraat en omgeving (voorbereidingsfase)

6

6

-

-

-

OBA 4 - Rozenstraat en omgeving (uitvoeringsfasefase)

34

-

34

-

-

Onvoorzien

205

7

51

66

81

Rumerslanden (voorbereidingsfase)

4

4

-

-

-

Rumerslanden (uitvoeringsfase)

41

-

24

17

-

Vervangen / herplanten bomen 2022 (voorbereidingsfase)

15

15

-

-

-

Vervangen / herplanten bomen 2022 (uitvoeringsfase)

85

-

85

-

-

Vervangen / herplanten bomen 2023 (voorbereidingsfase)

15

-

15

-

-

Vervangen / herplanten bomen 2023 (uitvoeringsfase)

85

-

-

85

-

Vervangen / herplanten bomen 2024 (voorbereidingsfase)

15

-

-

15

-

Vervangen / herplanten bomen 2024 (uitvoeringsfase)

85

-

-

-

85

Vervangen / herplanten bomen 2025 (voorbereidingsfase)

15

-

-

-

15

Vriezenveenseweg/Almeloseweg (voorbereidingsfase)

3

-

3

-

-

Vriezenveenseweg/Almeloseweg (uitvoeringsfase)

17

-

-

17

-

Zeven Bosjes (voorbereidingsfase)

15

15

-

-

-

Zeven Bosjes (uitvoeringsfase)

85

-

85

-

-

Totaal bomen

1.183

84

518

300

281

Speeltoestellen/beweegplekken

Speeltoestellen

1.500

375

375

375

375

Beweegplekken

300

300

-

-

-

Totaal speeltoestellen/beweegplekken

1.800

675

375

375

375

Hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie

8.136

1.667

2.236

2.116

2.117

Investeringsruimte

-

-

-

-

-

Hoofdtaakveld Sociaal Domein

-

-

-

-

-

Riolering (IGOP)

IGOP nazorg

15

15

-

-

-

IGOP onvoorzien

340

340

-

-

-

IGOP voorbereiding

15

15

-

-

-

Klinkersleuven

100

100

-

-

-

OBA 4 - Kroosstraat en omgeving

235

235

-

-

-

Relining

800

800

-

-

-

Rumerslanden

640

640

-

-

-

Sluitersveld - visievorming

10

10

-

-

-

Investeringsruimte - nader te invullen

10.405

985

3.140

3.140

3.140

Totaal riolering (IGOP)

12.560

3.140

3.140

3.140

3.140

Riolering (vGRP 2016-2020)

Rumerslanden

1.540

640

420

480

-

Verbetermaatregelen

-

-

-

-

-

Alternatieve sanitatie

-

-

-

-

-

Inprikpunten drukriool

-

-

-

-

-

Drukriolering

-

-

-

-

-

Maatregelen afkoppelen

260

260

-

-

-

Grondwaterplan

-

-

-

-

-

Investeringsruimte

4.284

621

1.101

1.041

1.521

Totaal riolering (vGRP)

6.084

1.521

1.521

1.521

1.521

Afval

Ondergrondse afvalcontainers

130

130

Totaal afval

130

130

Hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu

18.674

4.691

4.661

4.661

4.661

Investeringsruimte

-

-

-

-

-

Hoofdtaakveld Volkshv, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-

-

-

-

-

Bedragen x 1.000 euro

* Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57