Highlights programma's

Programma Zorg

  • Het voorkomen van gezondheidsproblemen bij inwoners is het uitgangspunt. We zullen in 2022 dan ook nadrukkelijk inzetten op preventieve activiteiten.
  • Met onze partners samen focussen we ons vanuit de preventieagenda eerst op de opgaven die door onze stad zelf zijn aangedragen: het voorkomen van (vecht)scheidingen, het bevorderen van een gezonde leefstijl van onze inwoners en het op gang brengen van een vitale beweging.
  • Middels een voorlichtingscampagne willen we ouderen beter voorbereiden zodat zij in de toekomst veilig en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen.
  • Via het project “sociale basis op orde” willen we beter de eigen potentiële uitvoeringskracht leren benutten die in de wijken reeds aanwezig en beschikbaar is.
  • We gaan de aanpak laaggeletterdheid tot uitvoering brengen.
  • Ook richten we ons op het efficiënter en effectiever inrichten van de zorg, daar waar dat mogelijk is.
  • We gaan 2 pilots draaien rondom jeugdhulp in het onderwijs, waarbij we de mogelijkheid bekijken om de individuele bekostiging van jeugdhulp in het onderwijs om te zetten naar groepsgerichte financiering om daarmee de administratieve druk te verlichten, de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren en een besparing van 10% van de kosten van jeugdhulp op school realiseren.
  • Ook gaan we een pilot draaien met een BSO plus groep, waarbij bestaat het plusdeel bestaat uit kleinere, prikkelarme groepen met passende begeleiding, in samenwerking met maatschappelijke partners en mogelijk een jeugdhulpaanbieder.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57