Home

Financiële keuzes

3.4 Begrotingssaldo

Onderstaande tabel presenteert de begrotingssaldi voor de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Het begrotingssaldo bestaat uit het saldo van baten en lasten en het saldo van de reservemutaties. Daarnaast geeft de tabel inzicht in de hoogte van de lasten en baten per hoofdtaakveld.

Lasten

Begroting

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

0 Bestuur en ondersteuning

39.629

44.681

49.238

52.755

1 Veiligheid

7.240

7.240

7.240

7.240

2 Verkeer en vervoer

14.650

15.029

15.495

16.159

3 Economie

14.189

14.109

14.109

13.809

4 Onderwijs

7.820

8.282

8.443

8.607

5 Sport, cultuur en recreatie

17.371

17.435

17.290

17.353

6 Sociaal domein

159.778

159.311

158.893

158.501

7 Volksgezondheid en milieu

22.594

22.316

22.276

22.310

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

11.130

10.672

10.671

10.672

Totaal lasten

294.400

299.074

303.657

307.405

Bedragen x 1.000 euro

Baten

Begroting

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

0 Bestuur en ondersteuning

-223.174

-222.853

-224.256

-227.404

1 Veiligheid

-45

-45

-45

-45

2 Verkeer en vervoer

-811

-811

-811

-811

3 Economie

-12.389

-12.115

-12.052

-12.052

4 Onderwijs

-575

-575

-575

-575

5 Sport, cultuur en recreatie

-211

-211

-211

-211

6 Sociaal domein

-41.835

-41.835

-41.835

-41.835

7 Volksgezondheid en milieu

-21.157

-21.159

-21.103

-21.103

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-7.985

-7.835

-7.835

-7.835

Totaal baten

-308.181

-307.439

-308.722

-311.870

Bedragen x 1.000 euro

Saldo van baten en lasten

Begroting

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

0 Bestuur en ondersteuning

-183.545

-178.172

-175.017

-174.649

1 Veiligheid

7.195

7.195

7.195

7.195

2 Verkeer en vervoer

13.839

14.219

14.685

15.348

3 Economie

1.800

1.994

2.057

1.756

4 Onderwijs

7.245

7.707

7.869

8.032

5 Sport, cultuur en recreatie

17.160

17.224

17.079

17.141

6 Sociaal domein

117.944

117.476

117.059

116.666

7 Volksgezondheid en milieu

1.438

1.157

1.174

1.208

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

3.144

2.836

2.836

2.837

Totaal saldo van baten en lasten

-13.781

-8.364

-5.065

-4.466

Bedragen x 1.000 euro

Reserves

Begroting

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

Stortingen reserves

13.755

4.255

4.256

4.256

Onttrekkingen reserves

-18

-18

-18

-18

Totaal reserves

13.738

4.238

4.238

4.238

Bedragen x 1.000 euro

Begrotingssaldo

Begroting

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo

-43

-4.127

-827

-227

Bedragen x 1.000 euro

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57