Home

Financiële keuzes

  • Het financieel meerjarenperspectief is ten opzichte van de perspectiefnota 2021 verbeterd.
  • Vooral de aanvullende middelen in het gemeentefonds dragen bij aan het verbeterde financieel perspectief.
  • Er wordt tot en met 2025 7 miljoen euro gereserveerd in het stadsontwikkelingsfonds.
  • De begroting 2022 en meerjarenraming zijn zowel incidenteel als structureel financieel sluitend.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57