Highlights programma's

Programma Veiligheid

  • Door meer integrale controles uit te voeren in samenwerking met onze partners (o.a. de politie, belastingdienst, het Openbaar Ministerie en inspectiediensten) en door ons aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem, willen wij criminele samenwerkingsverbanden verstoren en hier beter zicht op krijgen.
  • Wij zullen samenwerking aangaan met het lector maatschappelijke weerbaarheid van Saxion Hogeschool (‘Safety and Security lab’) inzake cyberweerbaarheid en het tegengaan van cybercriminaliteit.
  • Gemeente Almelo zal intensief participeren binnen het regionaal programma Jeugd en Criminaliteit. Het programma is gericht op vroegsignalering, preventie, aanpak jeugdgroepen / rising stars, intergenerationele problematiek, informatie gestuurd werken en interventiemogelijkheden om te voorkomen dat jeugd afglijdt richting criminaliteit.
  • Om polarisatie in een vroeg stadium aan te pakken om escalatie te voorkomen, zullen de betrokken functionarissen getraind worden om signalen te herkennen en ook preventief op te treden waar mogelijk.
  • Door meer informatiegestuurd te werken willen wij meer werken vanuit overzicht, trends en ontwikkelingen en minder reactief en op basis van incidenten acteren.
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57