Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Almelo heeft veel zogeheten kapitaalgoederen, zoals bijvoorbeeld wegen, bruggen, speelvoorzieningen en groen. Deze paragraaf geeft een beeld van het beleid en beheer van de verschillende gemeentelijke kapitaalgoederen en de financiële gevolgen die daaruit voortvloeien. De afgelopen 2 jaren is stevig ingezet op inspecties, beheersing en verbetering. De kwaliteit is al licht toegenomen en zal de komende jaren verder verbeteren. De inzet is gebaseerd op en sluit aan bij de Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2021- 2024.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57