Paragrafen

Majeure projecten

Op verzoek van de commissie planning en control wordt de paragraaf majeure projecten in de begroting geherintroduceerd. Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken van de door de gemeenteraad benoemde majeure projecten. Naast de actuele stand van zaken wordt ingegaan op de afgeronde en voorziene bestuurlijke besluitvorming, de belangrijkste mijlpalen en beheersaspecten in de projecten en de geïdentificeerde risico's en kansen. Zo ziet u in één oogopslag bij welke projecten er sprake is van afwijkingen ten opzichte de doelstellingen of de planning.

Onderstaande paragraaf is toegevoegd aan de begroting als onderdeel van een pilot. Als pilotproject is daarbij de nieuwbouw van het zwembad/herontwikkeling Sportpark gekozen. Het college gaat graag nader met de gemeenteraad in gesprek over de opzet en inhoud van deze paragraaf.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57