Highlights programma's

Programma Nieuwstraatkwartier

  • De nieuwe aardgasvrije woningen in de Witvoeten- en Gravenstraat en de heringerichte openbare ruimte worden opgeleverd. Deze straten worden klimaat-adaptief en krijgen een eigentijdse uitstraling.
  • De uitvoering van de Ontwikkelstrategie voor het bedrijventerrein Achter de molen gaat starten. De komende jaren is de inzet om dit binnenstedelijke bedrijventerrein te transformeren naar een toekomstbestendige locatie. Voor de korte termijn gaan we samen met een groep bewoners en ondernemers activiteiten ontwikkelen om verdere verloedering tegen te gaan.
  • De aanpak voor woningverbetering -en verduurzaming krijgt een vervolg. Onderzocht wordt hoe deze aanpak  - van onderop bewoners stimuleren - is op te schalen, zodat deze benut kan worden in andere kwetsbare wijken.
  • Bewonersinitiatieven zijn essentieel gebleken om de beweging in de wijk, samen met bewoners en ondernemers, op gang te houden. Door corona kwamen veel van de activiteiten stil te liggen. In 2022 geven we bewonersinitiatieven een boost door bestaande en nieuwe bewonersgroepen te stimuleren actief te worden en activiteiten te ontwikkelen. We ondersteunen deze activiteiten en brengen (groepen van) bewoners met elkaar contact.  
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57