Highlights programma's

Wijksturing

  • Met omwonenden een start maken met een visie op integrale revitalisatie van het Schelhorstpark,. Het gaat om zowel de inrichting als het gebruik van het park.
  • Samen met de omwonenden/gebruikers van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum De Schelf kijken we  hoe in deze openbare ruimte een kwaliteitsslag te maken;
  • Naar aanleiding van de herinrichting van het winkelcentrum De Gors in samenwerking met de omwonenden een plan;
  • Realiseren van het bewonersinitiatief voor een hondenspeel-/hondenlosloopveld in de Riet/Nieuwland;
  • Omdat door corona veel activiteiten stil vielen, gaan we in 2022 een boost geven aan het stimuleren van bewonersinitiatieven. Door bestaande en nieuwe bewonersgrepen te stimuleren actief te worden en activiteiten te ontwikkelen. We ondersteunen deze activiteiten en brengen (groepen van) bewoners met elkaar in contactRealiseren van cameratoezicht om zo te komen tot  “een autoluwe Hofkampstraat” . Hierbij worden bewoners betrokken.
  • Binnen de wijk Ossenkoppelerhoek richten we ons op buurt de Boomsplaats. We willen deze buurt beter leren kennen door middel van de ABCD-methode. In het voorjaar 2022 starten wij daar mee onder het motto “Iedereen heeft een talent en kan een bijdrage leveren aan het buurtleven;
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2021 10:55:53 met de export van 12/01/2021 10:44:57